Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Gminy Głogów. Gmina Głogów rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie ankiety. W związku z...

25 stycznia 2023

Wiosenne dekoracje w Klubie Seniora w Serbach i Ruszowicach

W Klubie Seniora w Serbach, pod okiem Pani Emilii Szymakowskiej, uczestnicy klubu przygotowali piękne wiosenno-wielkanocne wianki. A w Klubie Seniora w Ruszowicach powstały palmy wielkanocne oraz wiosenne dekoracje z gliny. Zajęcia w Klubie Senior +...

31 marca 2023

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami – kampania prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp....

30 marca 2023

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Gmina Głogów realizuje grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu...

29 marca 2023

Harmonogram wyjazdów na basen – „Umiem pływać”

Przypominamy, że uczniowie klas II i III z SP Serby biorą udział w programie „Umiem Pływać”. Do końca roku szkolnego pływamy w następujące piątki: 31 marca, 14 kwietnia, 21 kwietnia, 28 kwietnia, 5 maja, 12...

29 marca 2023

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) to cykliczny konkurs organizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W tegorocznej edycji współorganizatorami byli również: Szkoła Podstawowa w Przedmościu, Gmina Głogów oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne...

29 marca 2023
Zobacz więcej aktualności
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00