Sołtysi
30 sierpnia 2019

SOŁTYSI GMINY GŁOGÓW KADENCJA 2023-2027

SOŁECTWO NAZWISKO I IMIĘ NR TELEFONU
BOREK Gniewosz Sławomir; Borek 500 178 558
BYTNIK Dera Irena; Bytnik 4 722 269 285
GRODZIEC MAŁY Twardochleb Jacek; Grodziec Mały 886 602 342
KLUCZE Grzegorek-Tamecka Ewelina; Klucze 6 506 155 129
KRZEKOTÓW Bałut Izabela; Krzekotów 661 093 189
PRZEDMOŚCIE Pinkowska Małgorzata; Przedmoście ul. Długa 111 663 940 104
RUSZOWICE Agnieszka Krupa; Ruszowice ul. Bursztynowa 3 698 713 517
SERBY Marut Tadeusz; Serby ul. Ogrodowa 46 500 010 824
STARE SERBY Lalak Katarzyna; Stare Serby 695 883 054
SZCZYGLICE Biernacka Gabriela; Szczyglice 10/2 600 376 740
TURÓW Demeszuk Mieczysława; Turów 16 669 522 128
WILKÓW Ochałek Grzegorz; Wilków ul. Spółdzielcza 37 608 693 781
ZABORNIA Laskowski Mariusz; Zabornia 607 697 750