Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 17/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok...

25 marca 2020

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok....

27 lutego 2020

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie nabycia do zasobów Gminy Głogów prawa własności gruntu oznaczonego nr geod. 620/2 w miejscowości Ruszowice....

26 lutego 2020

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 12.02.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 652/10 i 653/1 w Serbach ...

13 lutego 2020

Zarządzenie nr 11/2020

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Ruszowicach przy ul. Tęczowej 10...

31 stycznia 2020

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych...

27 stycznia 2020

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 21.01.2020 r.w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2020...

22 stycznia 2020

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 17.01.2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie Gminy Głogów...

17 stycznia 2020

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Głogów z dnia 6 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok...

15 stycznia 2020

Zarządzenie nr 100/2019

Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Głogów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

8 stycznia 2020
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:gmina@gminaglogow.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00