Ogłoszenia sportowe

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Głogów Realizując Uchwałę Nr XXV/232/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi...

3 października 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  pn. „Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska

Wójt Gminy Głogów ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację  zadania  publicznego  pn. „Modernizacja boiska sportowego w Serbach poprzez montaż systemu nawadniania murawy boiska” Treść ogłoszenia konkursowego, a także wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowią załączniki do...

25 kwietnia 2023

Ogłoszenie o naborze w ramach otwartego konkursu ofert

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w at. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w...

25 kwietnia 2023
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00