Komisja alkoholowa
30 sierpnia 2019

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Wójcie Gminy Głogów

Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, Komisja pełni dyżury w każdy czwartek w godzinach od 15 do 17

Skład komisji:

Jerzy Borciuch – przewodniczący
Krzysztof Ślusarek 
Danuta Sadowska
Krystyna Kuliniec
Krystian Konieczny

 Kontakt: 76 836 55 52

 Zakres działalności komisji:- Podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.- Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – sprawdzanie zgodności usytuowania lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, z ustawowo obowiązującymi zasadami.- Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.