Harmonogram dyżurów radnych
2 września 2019

Lp. Termin dyżurów Godzina Imię, nazwisko i nr telefonu radnego FUNKCJA
1. 12.10.202217:00 Klucze – Świetlica Wiejska
18:00 Stare Serby – Świetlica Wiejska
19:00 Krzekotów – Świetlica Wiejska
Agnieszka Piękoś; 502 404 557Radna
2. 11.05.2022 18:00 Grodziec Mały – Świetlica WiejskaZdzisław Puchalski; 785 659 766 Wiceprzewodniczący
3. 11.05.202218:00-19:00 Ruszowice – Świetlica Wiejska Agnieszka Krupa; 698 713 517   Radna
4. 11.05.2022 18:00-19:00 Ruszowice – Świetlica Wiejska Ewa Ładziak; 607 294 516 Radna
5. 11.05.2022 18:00-19:00 Ruszowice – Świetlica Wiejska Sylwester Barnaś; 605 518 052Radny
6. 22.06.2022
21.09.2022
21.12.2022
15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00 Sala Narad Gminy Głogów
Ireneusz Czyczyk; 605 838 459 Wiceprzewodniczący
7. 12.05.2022 17:00-18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu     Zbigniew Gruchała; 663 122 784 Radny
8.  05.05.2022 17:00-18:00 Szkoła Podstawowa w Serbach     Dawid Urzada; 694 371 906 Radny
9. 19.05.2022
18:00-19:00
Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu
Robert Rudowicz;
669 046 996
Radny
10. 19.07.2022

04.10.2022
18:00-19:00
Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu
17:00-18:00
Robert Rudowicz;
669 046 996
Radny