Uchwały

Sesja z dnia 07 września 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/428/2022 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała Nr LVIII/429/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr LVIII/430/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na...

15 września 2022

Sesja z dnia 08 sierpnia 2022 r.

Uchwała Nr LVII/427/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2022 Uchwała Nr LVII/426/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Protokoły z głosowania z LVII Sesji Rady Gminy Głogów z...

9 sierpnia 2022

Sesja z dnia 18 lipca 2022 r.

Uchwała Nr LVI/425/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2022 Uchwała Nr LVI/424/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Protokoły z głosowania z LVI Sesji Rady Gminy Głogów z...

19 lipca 2022

Sesja z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr LV/423/2022 – w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Uchwała Nr LV/422/2022 – w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie zaliczenia  dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr...

13 lipca 2022

Sesja z dnia 09 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr LIV/406/2022 – w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2021 rok Uchwała Nr LIV/405/2022 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu...

10 czerwca 2022

Sesja z dnia 18 maja 2022 r.

Uchwała Nr LIII/401/2022 – w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr LIII/400/2022 – w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby, gm. Głogów Uchwała...

20 maja 2022

Sesja z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała Nr LII/392/2022 – w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 Uchwała Nr LII/391/2022 – w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży Uchwała Nr LII/390/2022 – w sprawie zmiany...

5 kwietnia 2022

Sesja z dnia 09 marca 2022 r.

Uchwała Nr LI/381/2022 – w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli i przyjęcia jego Statutu Protokół z głosowania z LI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 09 marca 2022 r....

14 marca 2022

Sesja z dnia 22 lutego 2022 r.

Uchwała Nr L/380/2022 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gminy  Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego  „Głogów Głęboki Przemysłowy” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr ...

24 lutego 2022

Sesja z dnia 03 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/375/2022 – w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli. Protokół głosowania z XLIX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 03 lutego 2022 r....

8 lutego 2022
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00