Uchwały

Sesja z dnia 5 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/250/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2021 rok Uchwała Nr XXXI/251/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Protokoły głosowań z XXXI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia...

11 stycznia 2021

Sesja z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX/234/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głogów na 2020 rok Uchwała Nr XXX/235/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr XXX/236/2020 w sprawie wydatków budżetu gminy, które...

5 stycznia 2021

Sesja z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIX/232/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok Protokoły głosowań z XXIX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 16 grudnia 2020 r....

17 grudnia 2020

Sesja z dnia 25 listopada 2020 r.

Uchwała Nr  XXVIII/221/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok Uchwała Nr  XXVIII/222/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów; Uchwała Nr  XXVIII/223/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego Uchwała...

3 grudnia 2020

Sesja z dnia 28 października 2020 r.

Uchwała Nr  XXVII/209/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok Uchwała Nr  XXVII/210/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr  XXVII/211/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie...

2 listopada 2020

Sesja z dnia 30 września 2020 r.

Uchwała Nr  XXVI/200/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głogów na 2020 rok Uchwała Nr  XXVI/201/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr  XXVI/202/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów...

5 października 2020

Sesja z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr  XXV/199/2020 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów  rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Obszaru...

20 sierpnia 2020

Sesja z dnia 29 lipca 2020 r.

Uchwała Nr  XXIV/197/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok Uchwała Nr  XXIV/198/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Protokoły głosowań z XXIV Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 29 lipca...

6 sierpnia 2020

Sesja z dnia 01 lipca 2020 r.

Uchwała Nr  XXIII/194/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok Uchwała Nr  XXIII/195/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr  XXIII/196/2020 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią Zintegrowanych Inwestycji...

17 lipca 2020

Sesja z dnia 24 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr  XXII/182/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów wotum zaufania Uchwała Nr  XXII/183/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok Uchwała...

1 lipca 2020
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:gmina@gminaglogow.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00