Aktualności

Konkurs „Ekologiczna Bombka Bożonarodzeniowa”

Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs pn. „Ekologiczna Bombka Bożonarodzeniowa”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz młodzieży w wieku 16-20 lat, zamieszkujących na terenie Gminy Głogów. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie...

13 listopada 2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w...

13 listopada 2019

Konsultacje społeczne dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Wójt Gminy Głogów ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Głogów...

12 listopada 2019

Działania PROW na lata 2014-2020 – Inwestycje w rozwój obszarów leśnych

Poniżej przestawiamy przewodnik oraz ulotkę dla osób zainteresowanych wsparciem na zalesianie gruntów ornych lub sadów. Informacje w przedmiotowym zakresie dostępne są również na stronie: www.gov.pl/rolnictwo...

7 listopada 2019

Nabór wniosków przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza nabór wniosków na projekty grantowe w roku 2019. Termin składania wniosków upływa w dniu 18 listopada prosimy więc wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze złożenie wniosków. W załączniku...

5 listopada 2019

INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIŁ SIĘ ADRES SIEDZIBY PZDR GŁOGÓW (ODR)

AKTUALNY ADRES TO: GUSTAWA MORCINKA NR 8 ( I piętro w pobliżu kawiarni „Mogador”) ZAPRASZAMY DO NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY Z a     u t r u d n i e n i a   p r z...

5 listopada 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:gmina@gminaglogow.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00