Obwieszczenia Wójta

SD.6220.1.2020 – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Grodziec Mały o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Grodziec Mały, dz. 488, 491,...

9 marca 2020

SD.6220.2.2020 – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Borek-Zabornia o mocy do 83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borek-Zabornia, dz. 342/8, 374/28, gmina Głogów”....

9 marca 2020

SD.6220.6.2019 – obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów”...

9 marca 2020

Obwieszczenie-AG.033.76.2019

Zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...

22 stycznia 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów z dnia 04.09.2019

W załączeniu przedkładamy Obwieszczenie Wójta Gminy Głogów z dnia 04.09.2019 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa....

5 września 2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Serby gmina Głogów – część I. ....

28 czerwca 2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice gmina Głogów. ....

15 maja 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:gmina@gminaglogow.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00