powyżej 30tyś. euro

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy w Borku dz. 356 obręb Borek – Zabornia” w ramach zadania dokumentacja...

9 października 2019

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączami w Borku dz. 356 obręb Borek – Zabornia” w ramach zadania...

27 września 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym w ramach zadania pn. „Grodziec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Szczegóły w...

18 września 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno.” Szczegóły w załączniku....

18 września 2019

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączami w Borku dz. 356 obręb Borek – Zabornia” w ramach zadania dokumentacja i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączami w Borku dz. 356 obręb Borek – Zabornia” w ramach zadania dokumentacja i budowa sieci...

13 września 2019

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grodziec Mały”...

12 września 2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno”...

9 września 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezes OSP Ruszowice zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach”. Treść zawiadomienia znajduję się w załączniku....

3 września 2019

Przetarg nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym w ramach zadania pn. „Grodziec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym w ramach zadania pn. „Grodziec Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Szczegóły w załącznikach....

27 sierpnia 2019

Przetarg nieograniczony w ramach zadania pn. ” Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępolno.” . Szczegóły w załącznikach....

22 sierpnia 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:gmina@gminaglogow.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00