powyżej 30tyś. euro

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Szczyglice Turów.”...

4 lutego 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów.”...

3 lutego 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Budowa ciągów pieszo jezdnych do ul. Brzoskwiniowej                                      w Ruszowicach.”...

2 lutego 2021

Plan Postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić roku finansowym 2021....

27 stycznia 2021

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów .” Szczegóły w załączniku....

19 stycznia 2021

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację  zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Szczyglice Turów”...

15 stycznia 2021

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „budowa ciągów pieszo jezdnych do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach.” Szczegóły w załącznikach.  ...

14 stycznia 2021

Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”

Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów.”  Szczegóły w załącznikach....

13 stycznia 2021

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”

Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów.” Jednocześnie informuję, iż Zamawiający wydłuża termin składania ofert.  Nowy termin składania ofert to 19.01.2021 godz. 10:00. Szczegóły...

12 stycznia 2021

Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci wodociągowej Szczyglice Turów .”

Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci wodociągowej Szczyglice Turów .” Jednocześnie informuję, iż Zamawiający wydłuża termin składania ofert.  Nowy termin składania ofert to 15.01.2021 godz. 10:00. Szczegóły w...

7 stycznia 2021
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00