zamówienia od 130.000 zł

Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b5d4b0e3-0967-419d-a22f-e84786928aa7 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5d4b0e3-0967-419d-a22f-e84786928aa7...

10 lipca 2024

Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-86e91c9e-23c8-11ef-a500-1a0072d5d2bd Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86e91c9e-23c8-11ef-a500-1a0072d5d2bd...

6 czerwca 2024

„Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” – postępowanie nr 2

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia” – postępowanie nr 2, tj.: – Część 1: 1.1) remont drogi gminnej...

5 czerwca 2024

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e7333d54-1742-11ef-a7c1-72acb4a2af8f Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7333d54-1742-11ef-a7c1-72acb4a2af8f  ...

22 maja 2024

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5d93f9c1-f253-11ee-b016-82aaee56c84c Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d93f9c1-f253-11ee-b016-82aaee56c84c...

4 kwietnia 2024

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-193d041d-d6ce-11ee-8305-7e4937eb936d Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-193d041d-d6ce-11ee-8305-7e4937eb936d...

29 lutego 2024

Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3”, –...

13 lutego 2024

Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1b0e520a-c65f-11ee-a84d-d63fc4d19e65 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b0e520a-c65f-11ee-a84d-d63fc4d19e65...

8 lutego 2024

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b50d08c4-b5cc-11ee-b628-1a85378e6c0a Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b50d08c4-b5cc-11ee-b628-1a85378e6c0a...

18 stycznia 2024

Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych z terenu Gminy Głogów w 2023 r. – postępowanie nr 2

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych z terenu Gminy Głogów w 2023 r. – postępowanie nr 2”. – postępowanie przetargowe: RI.271.22.2022...

4 stycznia 2024
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00