zamówienia od 130.000 zł

Modernizacja świetlicy w Serbach – postępowanie nr 2

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu....

26 stycznia 2022

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów przekazuje Ogłoszenie o wyniku postępowania...

21 stycznia 2022

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty....

11 stycznia 2022

Modernizacja świetlicy w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje Ogłoszenie o wyniku postępowania...

5 stycznia 2022

Modernizacja świetlicy w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje informację o unieważnieniu postępowania oraz informację o odrzuceniu ofert....

5 stycznia 2022

Modernizacja świetlicy w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert z dnia 31.12.2021 r....

4 stycznia 2022

Modernizacja świetlicy w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje informację z otwarcia ofert....

31 grudnia 2021

Modernizacja świetlicy w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje informacje o kwocie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia....

28 grudnia 2021

Modernizacja świetlicy w Serbach

Wójt Gminy Głogów przekazuje treść wniosku o wyjaśnienia treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego....

28 grudnia 2021
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]w.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00