Zamówienia Publiczne

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”

Wójt Gminy Głogów przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1, tj.  „Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i elektronicznego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie”....

5 października 2022

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – postępowanie nr 2

Wójt Gminy Głogów  przekazuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia....

4 października 2022

Plan postępowań, aktualizacja z dnia 03.10.2022 r.

Wójt Gminy Głogów przekazuje aktualny Plan postępowań....

3 października 2022

Plan postępowań, aktualizacja z dnia 26.09.2022 r.

Wójt Gminy Głogów przekazuje aktualny Plan postępowań....

26 września 2022

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i elektronicznego w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”

Wójt Gminy Głogów informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w CZĘŚCI 2, tj.  „Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu”.  ...

26 września 2022

„Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek”

Wójt Gminy Głogów przekazuje informacje z otwarcia ofert....

23 września 2022

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów przekazuje Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów”, postępowanie przetargowe: RI.271.16.2021....

21 września 2022

Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek

Wójt Gminy Głogów  przekazuje informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia...

20 września 2022
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00