Zamówienia Publiczne

Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-50eecc74-a79b-11ed-9236-36fed59ea7dd Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-50eecc74-a79b-11ed-9236-36fed59ea7dd...

8 lutego 2023

Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Grodziec Mały, Wilków ul. Spółdzielcza, Serby ul. Kościelna oraz ul. Gospodarcza i Klucze – postępowanie nr 2

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b781f306-a2c4-11ed-9236-36fed59ea7dd Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b781f306-a2c4-11ed-9236-36fed59ea7dd...

2 lutego 2023

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borku

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-aec757f5-9d44-11ed-b4ea-f64d350121d2  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aec757f5-9d44-11ed-b4ea-f64d350121d2...

26 stycznia 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r....

19 stycznia 2023

Dostosowanie pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – postępowanie nr 2

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w...

10 stycznia 2023

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja osób starszych- utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby”

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja osób starszych- utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby” – postępowanie przetargowe: RI.271.15.2022...

10 stycznia 2023

Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych z terenu Gminy Głogów w 2022 r. – postępowanie nr 2

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych z terenu Gminy Głogów w 2022 r. – postępowanie nr 2” – postępowanie przetargowe: RI.271.15.2021...

10 stycznia 2023
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00