Zamówienia Publiczne

Budowa ścieżki rowerowej Stare Serby-Klucze szlakiem Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-563263ed-4d41-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-563263ed-4d41-11ee-a60c-9ec5599dddc1...

7 września 2023

Plan postępowań, aktualizacja z dnia 06.07.2023 r.

Aktualizacja planu na 2023 r....

6 września 2023

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-26a87fe4-4b14-11ee-9aa3-96d3b4440790 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-26a87fe4-4b14-11ee-9aa3-96d3b4440790...

6 września 2023

Plan postępowań, aktualizacja z dnia 30.08.2023 r.

Aktualizacja planu na 2023 r....

30 sierpnia 2023

Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2023 r.” – postępowanie przetargowe: RI.271.6.2023...

21 sierpnia 2023

Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu w zakresie budowy dźwigu osobowego w ramach projektu grantowego „Dostępna szkoła”

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Przedmościu w zakresie budowy dźwigu osobowego w ramach projektu grantowego „Dostępna szkoła” – postępowanie przetargowe: RI.271.4.2023...

17 sierpnia 2023

Turów – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e405da25-373f-11ee-9aa3-96d3b4440790 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e405da25-373f-11ee-9aa3-96d3b4440790...

10 sierpnia 2023

Plan postępowań, aktualizacja z dnia 09.08.2023 r.

Aktualizacja planu na 2023 r....

9 sierpnia 2023

Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3”, Część...

8 sierpnia 2023

Poprawa efektywności energetycznej – postępowanie nr 2

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-228deee0-1647-11ee-9aa3-96d3b4440790 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-228deee0-1647-11ee-9aa3-96d3b4440790...

29 czerwca 2023
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00