x

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 30 września 2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną zmienia się zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Głogów. Po wejściu do holu przy głównym wejściu urzędu, interesant będzie musiał zdezynfekować ręce, założyć maseczkę i zarejestrować wejście na teren urzędu. Biuro Obsługi Mieszkańca będzie przyjmowało wnioski, podania i pisma. Będzie też punktem wydania dokumentów w zakresie spraw załatwionych. Sprawy, które nie mogą być załatwione w Biurze Obsługi Mieszkańca, będą realizowane indywidualnie bezpośrednio przez urzędnika. W celu usprawnienia pracy i obsługi mieszkańców, zaleca się wcześniejszy kontakt z urzędem i umówienie spotkania. Numery telefonów: Sekretariat : 768365555 Ewidencja Ludności : 768365561 Biuro Obsługi Mieszkańca : 733 777 534

Zamówienia Publiczne

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja budynku GOK w Przedmościu.” Szczegóły w załącznikach....

27 maja 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach. Szczegóły w załącznikach....

27 maja 2020

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym W Serbach.”.  Szczegóły w załącznikach....

13 maja 2020

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach.”.  Szczegóły w załącznikach....

13 maja 2020

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja budynku GOK w Przedmościu.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku GOK w Przedmościu.”  Szczegóły w załącznikach....

12 maja 2020

Informacja z otwarcia ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach”...

8 maja 2020

Informacja z otwarcia ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa szatni sportowej na boisku w Borku”...

8 maja 2020

Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach.”

Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach.” Szczegóły w załącznikach....

7 maja 2020

Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach.”

Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja nawierzchni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serbach.” Szczegóły w załącznikach....

7 maja 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn. „Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach.” Szczegóły w załącznikach....

4 maja 2020
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:gmina@gminaglogow.pl
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00