Liczba mieszkańców Gminy
16 października 2019

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.03.2024 r. – 6896

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2023 r. – 6887

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.09.2023 r. – 6895

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.06.2023 r. – 6873

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.03.2023 r. – 6861

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2022 r. – 6836

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.09.2022 r. – 6827

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.06.2022 r. – 6830

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.03.2022 r. – 6817

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2021 r. – 6800

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.09.2021 r. – 6759

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.06.2021 r. – 6764

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.03.2021 r. – 6726

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.012.2020 r. – 6723

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.09.2020 r. – 6734

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.06.2020 r. – 6698

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.03.2020 r. – 6697

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2019 r. – 6711

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.09.2019 r. – 6674