Liczba mieszkańców Gminy
16 października 2019

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.06.2020 r. – 6698

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.03.2020 r. – 6697

Liczba mieszkańców stan na dzień 31.12.2019 r. – 6711

Liczba mieszkańców stan na dzień 30.09.2019 r. – 6674