Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała IX/73/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2020

W sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Głogów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za pierwsze półrocze 2020 roku...

21 stycznia 2021

Uchwała IX/96/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2020

W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Głogów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok...

22 grudnia 2020

Uchwała IX/95/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2020

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Głogów projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2021 rok...

22 grudnia 2020

Uchwała IX/94/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2020

W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok...

22 grudnia 2020
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00