Petycje

Petycja do Wójta w sprawie połączenia wsi Szczyglice z miastem Głogów linią autobusową Komunikacji Miejskiej w Głogowie

Data złożenia petycji: 27.08.2021 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Brak zgody na udostępnienia danych. Zasięganie opinii – brak. Przewidywany termin załatwienia petycji – 27.11.2021 r., zgodnie z art. 10 ust. 1...

2 września 2021

Petycja gdzie na stronie internetowej lub BIP – Gmina opublikowała Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

Data złożenia petycji: 12.05.2021 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Adam Szulc-Szulc Efekt sp. z o.o. Zasięganie opinii – brak. Przewidywany termin załatwienia petycji – 18.05.2021 r., zgodnie z art. 10 ust....

18 maja 2021

Petycja do Wójta w sprawie montażu oświetlenia ul. Widokowej w Szczyglicach

Data złożenia petycji: 10.02.2021 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Brak zgody na udostępnienia danych. Zasięganie opinii – brak. Przewidywany termin załatwienia petycji – 10.05.2021 r., zgodnie z art. 10 ust. 1...

18 lutego 2021

Petycja do Wójta w sprawie budowy kanalizacji

Data złożenia petycji: 22.01.2021 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Mieszkańcy Zasięganie opinii – brak. Przewidywany termin załatwienia petycji – 22.04.2021 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11...

26 stycznia 2021

Petycja do Rady Gminy Głogów

Data złożenia petycji: 14.12.2020 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Krystian Lubczyński, zam. Wrocław. Zasięganie opinii – brak. Przewidywany termin załatwienia petycji – 14.03.2021 Sposób załatwienia petycji –...

16 grudnia 2020

Informacja na temat rozpatrywanej petycji skierowanej do Wójta Gminy Głogów

Data złożenia petycji: 18.12.2019 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Radosław Kupiec, zam. Ruszowice. Zasięganie opinii – brak. Przewidywany termin załatwienia petycji – 10.01.2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy...

30 grudnia 2019
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00