powyżej 30tyś. euro

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”...

13 listopada 2020

Przetarg nieograniczony pn. „ Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych z terenu Gminy Głogów w roku 2021

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na „Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych  do placówek oświatowych z terenu Gminy Głogów  w roku 2021.  Szczegóły w załącznikach...

6 listopada 2020

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadanie pn. „Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego” (drugie postępowanie przetargowe)....

28 października 2020

Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” ...

23 października 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie „Przebudowa drogi pn. Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych.” Szczegóły w załącznikach....

15 października 2020

Drugi Przetarg nieograniczony pn. „Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w drugim  przetargu nieograniczonym pn. „Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego.” Szczegóły w załącznikach . sprawozdania I kw. 2020 sprawozdania II kw.2020 sprawozdania za rok 2019 sprawozdania za...

15 października 2020

Przetarg nieograniczony pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na realizacją zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”...

15 października 2020

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn. Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 poz.1843) zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone...

14 października 2020

Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi pn.” Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych

Wójt Gminy Głogów w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi pn. „Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych”...

8 października 2020

Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi pn.” Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych.”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie przebudowa drogi pn. „Serby  droga dojazdowa do gruntów rolnych.”  Szczegóły w załącznikach....

23 września 2020
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00