Uchwały

Sesja z dnia 18 maja 2022 r.

Uchwała Nr LIII/401/2022 – w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr LIII/400/2022 – w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby, gm. Głogów Uchwała...

20 maja 2022

Sesja z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała Nr LII/392/2022 – w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 Uchwała Nr LII/391/2022 – w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży Uchwała Nr LII/390/2022 – w sprawie zmiany...

5 kwietnia 2022

Sesja z dnia 09 marca 2022 r.

Uchwała Nr LI/381/2022 – w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli i przyjęcia jego Statutu Protokół z głosowania z LI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 09 marca 2022 r....

14 marca 2022

Sesja z dnia 22 lutego 2022 r.

Uchwała Nr L/380/2022 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gminy  Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego  „Głogów Głęboki Przemysłowy” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr ...

24 lutego 2022

Sesja z dnia 03 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/375/2022 – w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli. Protokół głosowania z XLIX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 03 lutego 2022 r....

8 lutego 2022

Sesja z dnia 19 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XLVIII/368/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr XLVIII/369/2022 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogów w 2022 r.; Uchwała Nr XLVIII/370/2022 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu...

21 stycznia 2022

Sesja z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVII/367/2021 – w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na 2022 rok Uchwała Nr XLVII/366/2021 – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów na 2022 rok Uchwała Nr XLVII/365/2021 – w sprawie...

5 stycznia 2022

Sesja z dnia 08 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI/352/2021 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr XLVI/353/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów w 2021 r. Uchwała Nr XLVI/354/2021 – w sprawie dopłat do ceny dostarczonej...

10 grudnia 2021

Sesja z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/348/2021 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głogów Uchwała Nr XLV/349/2021 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr XLV/350/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021...

25 listopada 2021

Sesja z dnia 10 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/339/2021 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Uchwała Nr XLIV/340/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok Uchwała Nr XLIV/341/2021 – w sprawie obniżenia cenu skupu żyta przyjmowanej...

18 listopada 2021
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00