Sesja z dnia 27 marca 2024 r.
29 marca 2024

Uchwała Nr LXXXV/602/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXXV/603/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2024 rok

Uchwała Nr LXXXV/604/2024 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2025 roku

Uchwała Nr LXXXV/605/2024 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Uchwała Nr LXXXV/606/2024 w sprawie nadania nazwy ulicy Karmazynowej w miejscowości Ruszowice

Uchwała Nr LXXXV/607/2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Grodziec Mały – część 1

https://gminaglogow.pl/wp-content/uploads/2024/03/GLO_G_9_mpzp_cz_1_geotiff.tif

https://gminaglogow.pl/wp-content/uploads/2024/03/GLO_G_9_mpzp_cz_1_legenda.jpg

Uchwała Nr LXXXV/608/2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności   zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2024 roku

Uchwała Nr LXXXV/609/2024 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Protokoły z głosowania z LXXXV Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2024 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00