Sesja z dnia 7 lutego 2024 r.
14 lutego 2024

UCHWAŁA NR LXXX/587/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

UCHWAŁA NR LXXXIII/588/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2024

UCHWAŁA NR LXXXIII/589/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR LXXXIII/590/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR LXXXIII/591/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Głogów na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji

UCHWAŁA NR LXXXIII/592/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń przychodni przy ul. Rudnowskiej 109 w Głogowie

UCHWAŁA NR LXXXIII/593/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata 2024-2028.

UCHWAŁA NR LXXXIII/594/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024

UCHWAŁA NR LXXXIII/595/2024 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Głogów.

Protokoły z głosowania z LXXXIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 7 lutego 2024 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00