Sesja z dnia 12 czerwca 2024 r.
17 czerwca 2024

Uchwała Nr IV/15/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów wotum zaufania

Uchwała Nr IV/16/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

Uchwała Nr IV/17/2024 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2023 rok

Uchwała Nr IV/18/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr IV/19/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2024

Uchwała Nr IV/20/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Głogów na lata 2024-2027

Uchwała Nr IV/21/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr IV/22/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na II półrocze 2024 roku

Uchwała Nr IV/23/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Głogów

Uchwała Nr IV/24/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 roku

Protokoły z głosowania z Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 12 czerwca 2024 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00