Referat Administracyjno-Gospodarczy
8 września 2015

Aleksandra Hilarska, tel. 76 836-55-55 (sekretariat, działalność gospodarcza)

Zofia Grzegorek, tel. 76 836-55-61 (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste)

Agata Jania, tel. 76 836-55-57 (zezwolenia na sprzedaż alkoholu, działalność gospodarcza, promocja gminy)

Anna Tamecka, tel. 76 836-5557 (biuro rady)

Paulina Sobocińska, tel. 76 836-55-69 (oświata, sport, organizacje pozarządowe)

Urszula Łepko, tel. 76 836-55-86 (zaopatrzenie urzędu, place zabaw, boiska, cmentarze)

 

 

Wnioski zgłoszenia pobytu stałego, czasowego:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, czasowego

Regulaminy i formularze do „Serwisu SMS Gminy Głogów”

Usługa jest bezpłatna.  

Kliknij tu: https://gminaglogow.pl/formularz-serwisu-sms-gminy-glogow/