Referat Administracyjno-Gospodarczy
8 września 2015

Aleksandra Hilarska, tel. 76 836-55-55 (sekretariat, działalność gospodarcza)

Zofia Grzegorek, tel. 76 836-55-61 (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste)

Agnieszka Biegas, tel. 76 836-55-57 ( organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, CEDiG)

Anna Tamecka, tel. 76 836-5557 (biuro rady)

Paulina Sobocińska, tel. 76 836-55-69 (oświata)

Urszula Łepko, tel. 76 836-55-69 (zaopatrzenie urzędu, cmentarze, place zabaw, boiska)

Damian Kwaśnik, tel. 76 836 55 84 (sport, OSP)

Wnioski zgłoszenia pobytu stałego, czasowego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego: