Wybory 2018
18 września 2018

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1      w Ruszowicach – ul. Tęczowa 55     w składzie:

1.     Małgorzata Nowogońska     – Przewodnicząca Komisji
2.     Małgorzata Konys                – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Emilia Ciosek                       – Członek Komisji
4.     Klaudia Durda                       – Członek Komisji
5.     Agnieszka Krupa                   – Członek Komisji
6.     Paweł Ruchel                         – Członek Komisji
7.     Grażyna Sawicka                  – Członek Komisji
8.     Honorata Sawicka                 – Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Glosowania Nr 2    w Przedmościu, ul. Szkolna 3 w składzie:

1.     Barbara Wiśniewska                       – Przewodnicząca Komisji
2.     Katarzyna Ciciła                              – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Jadwiga Bartman                            – Członek Komisji
4.     Bogusława Bobel                            – Członek Komisji
5.     Tomasz Bobel                                 – Członek Komisji
6.     Wiesława Ekiert                              – Członek Komisji
7.     Małgorzata Keńska                         – Członek Komisji
8.     Elwira Porosło                                 – Członek Komisji
9.     Ewa Rozbejko                                 – Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3    w Serbach, ul. Ogrodowa 18 w składzie:

1.     Henryk Szumielewicz            – PrzewodniczącyKomisji
2.     Ewelina Murzyńska              – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.     Anna Radosz                        – Członek Komisji
4.     Andrzej Fendorf                   – Członek Komisji
5.     Aleksandra Kuczera              – Członek Komisji

6.     Rafał Piotrowski                   – Członek Komisji
7.     Katarzyna Sioła                     – Członek Komisji
8.     Agata Tarnowska                   – Członek Komisji
9.     Monika Zamkowska              – Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4       w Wilkowie, ul. Głogowska 5a w składzie:

1.     Ewelina Liskowska                – Przewodnicząca Komisji
2.     Agnieszka Urbańska              -Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Julianna Jałowiecka-Kuras     – Członek Komisji
4.     Maria Kaleta                         – Członek Komisji
5.     Tomasz Łabarewicz              – Członek Komisji
6.     Adam Marciniak                    – Członek Komisji
7.     Michał Radosz                        – Członek Komisji
8.     Stanisława Skoczylas             – Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1      w Ruszowicach – ul. Tęczowa 55     w składzie:

1.     Katarzyna Molisak               – Przewodnicząca Komisji
2.     Ewa Borek                            – Z-ca Przewodniczącej Komisji


3.     Teresa Kida                            – Członek Komisji
4.     Jolanta Mikołajczak               – Członek Komisji
5.     Agnieszka Pałczyńska            – Członek Komisji
6.     Marta Tomulik                       – Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2     w Przedmościu, ul. Szkolna 3 w składzie:

1.     Małgorzata Pinkowska                    – Przewodnicząca Komisji
2.     Paweł Reński                                   – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Agnieszka Bagrowska                     – Członek Komisji
4.     Zofia Ciemna                                   – Członek Komisji
5.     Dorota Kałużna                               – Członek Komisji
6.     Marzena Siniawa                             – Członek Komisji
7.     Iwona Śnioszek                               – Członek Komisji
8.     Agnieszka Woźniak                         – Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3    w Serbach, ul. Ogrodowa 18 w składzie:

1.     Monika Adaszyńska              – PrzewodniczącaKomisji
2.     Patrycja Radosz                     – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Anna Bandura                        – Członek Komisji
4.     Barbara Jasińska                    – Członek Komisji
5.     Bogusława Kubińska             – Członek Komisji
6.     Sandra Rymarkiewicz            – Członek Komisji
7.     Maria Stadther                       – Członek Komisji
8.     Natalia Szczyrek                    – Członek Komisji
9.     Magdalena Szymańska          – Członek KomisjiObwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4       w Wilkowie, ul. Głogowska 5a w składzie:

1.     Piotr Radosz                           – Przewodniczący Komisji
2.     Renata Moska                        -Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Aleksandra Buzin                   – Członek Komisji
4.     Elżbieta Dąbrowska               – Członek Komisji
5.     Zofia Grzegorek                      – Członek Komisji
6.     Alina Kaleta                           – Członek Komisji
7.     Agnieszka Łabarewicz           – Członek Komisji
8.     Magdalena Mackiewicz          – Członek Komisji
9.     Anna Przybylska                    – Członek Komisji

 


Gminna Komisja Wyborcza w Głogowie informuje, że w dniu 3 października 2018 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów w pokoju 321 odbędzie się publiczne losowanie numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Głogów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Informujemy, że dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w dniu dzisiejszym w godzinach od 18.00 do 24:00 nie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Głogów. Wszelkie zapytania i informacje w tych godzinach można składać pod numerem telefonu: 507640873.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie: 

piątek (14.09.2018) w godzinach od 12.00 – 16.00
sobota (15.09.2018) w godzinach od 12.00 – 16.00
poniedziałek (17.09.2018) w godzinach od 10.00 – 14.00 i 20.00 – 24.00
wtorek (18.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
środek (19.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
czwartek (20.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
piątek (21.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
poniedziałek (24.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
wtorek (25.09.2018) w godzinach od 10.00 – 11.00 i 14.30 – 15.30
środa (26.09.2018) w godzinach od 10.00 – 11.00 i 18.00 – 24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie mieści się w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowa 1, w pokoju 321 (tel. 076 836-55-57)

 

obiwesczenie

 

 

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 24 września 2018 r.Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Głogów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje, co następuje:

§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów do niżej wymienionych komisji wyborczych:


ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 4,

– Nr 2, w liczbie 4,

– Nr 3, w liczbie 2,

– Nr 4, w liczbie 5,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 6,

– Nr 2, w liczbie 4,

– Nr 3, w liczbie 5,

– Nr 4, w liczbie 4,

§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów.
§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
  
Komisarz Wyborczy
w Legnicy

/-/ Artur Waluk


———————————————————————————————————————————————————————————————————————