Referat Finansowy
8 września 2015

Barbara Urbanowicz, Skarbnik Gminy Głogów, tel. 76 836-55-59

Sylwia Teodoru, Kierownik Referatu Finansowego tel. 76 836-55-76

Alicja Gorajewska, tel. 76 836-55-65 (podatek VAT, sprawy związane z wykonaniem budżetu)

Agnieszka Bartuś – Stanicka, Anna Połatyńska, tel. 76 836-55-70 (wymiar podatku, kontrola podatkowa)

Urszula Kałużna, Karolina Tarnowska, tel. 76 836-55-71 (księgowość opłat  i windykacja należności, księgowość podatkowa)

Krystyna Kuliniec, Julita Wałęga, tel. 76 836-55-72 (księgowość i ewidencja środków trwałych, księgowość i płace)

Iwona Pietrzyk, tel. 76 836-55-65 (księgowość – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsze)

Teresa Kazimierczak, tel. 76 836-55-65 (czynsze, wieczyste użytkowanie, windykacja, OSP)