Referat Inwestycji
10 października 2019

Joanna Gruszczyńska – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 60

Agnieszka Tórz, tel. 76 836 55 62 (zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków, inwestycje)

Agnieszka Biegas, tel. 76 836 55 62 (inwestycje)