Opieka nad zwierzętami
30 sierpnia 2019

Zachęcamy do adopcji psów i kotów przebywających 
w azylu Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus” przy ul. Portowej 1 w Głogowie. 
Adopcji można dokonać w dniach:
Wtorek : 16:30 – 18:00
Środa : 16:30 – 18:00
Czwartek: 16:30 – 18:00
Sobota: 13:30 – 15:00
Niedziele: 13:30 – 15:00