Projekty ze środków rządowych

Rządowy program odbudowy zabytków

Gmina Głogów pozyskała 1 000 000,00 złotych dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Głogów:...

2 lipca 2024

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I “Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I “Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”. Zostanie utworzony Klub Seniora w miejscowości Serby. Wartość dofinansowania wynosi...

20 września 2022

Gmina Głogów realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

        Gmina Głogów realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST...

14 lipca 2022

🔶„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku🔶

🟩Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022...

6 lipca 2022

„Budowa Infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów”

W ramach inwestycji „Budowa Infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów” zostanie wybudowana: sieć wodociągowa o średnicy dz90 i długości 113m zaopatrująca w wodę  budynki mieszkalne od nr 26 do 26h. sieć wodociągowa o...

20 stycznia 2022

„Przebudowa drogi w m. Borek”

„Przebudowa drogi w m. Borek” W ramach inwestycji zostanie  zrealizowana przebudowa drogi wewnątrz miejscowości Borek o łącznej długości 355 mb polegającą na wymianie istniejącej konstrukcji wraz z nawierzchnią drogi z jednoczesnym jej poszerzeniem do szerokości...

19 listopada 2021

📌DOSTĘPNA SZKOŁA📌

Przedstawiamy film promujący projekt „Dostępna Szkoła”, który został nakręcony w naszej Gminie! To ogromny sukces Gminy Głogów! Podpisaliśmy umowę grantową jako drugi beneficjent w kraju. Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez...

1 września 2021

💻📝Gmina Głogów podpisała umowę grantową w pilotażowym programie „Dostępna szkoła”💻📝

https://www.facebook.com/DostepnaSzkola/videos/555204439162890...

31 sierpnia 2021

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”

W ramach inwestycji „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów” zostanie  wybudowane: oświetlenie drogowe w m. Turów -3 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, oświetlenie drogowe ul. Pastelowa, ul. Turkusowa w m. Ruszowice -15 słupów...

12 lutego 2021
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00