Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I “Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”
senior
20 września 2022

Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I “Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”. Zostanie utworzony Klub Seniora w miejscowości Serby. Wartość dofinansowania wynosi 200 000,00 zł, natomiast szacowana całkowita wartość inwestycji 437 736,88 zł.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia Seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi we zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, zgodnie z potrzebami stwierdzonymi w środowisku lokalnym.

W ramach zadania Seniorom udostępniana jest infrastruktura, pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach zadania prowadzone będą działania ukierunkowane na poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnych. Integracja osób starszych w środowisku i najbliższym otoczeniu poprzez wspólne, regularne uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00