Referat Planowania i Nieruchomości
8 września 2015

Marta Vašiček – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 79

Barbara Adamczyk, tel. tel. 76 836 55 75 – planowanie i gospodarka mieszkaniowa

Anna Patoła, tel. tel. 76 836 55 75 – planowanie przestrzenne

Anna Kuczak, tel. 76 836 55 75 – gospodarka nieruchomościami