Referat Środowiska i Dróg
5 lutego 2019

Alina Kaleta – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 81 (uzgodnienia drogowe, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie, przystanki)

Aneta Hnatyszak – Inspektor, tel. tel. 76 836 55 58 (ochrona środowiska, ochrona powietrza, rolnictwo, zajęcie pasa drogowego, melioracje)

Agnieszka Jania-Reńska – Inspektor, tel. tel. 76 836 55 66 (utrzymywanie czystości i porządku, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, opieka nad zwierzętami, edukacja ekologiczna)

Józef Piotrowski, tel. 76 836 55 66 (remonty dróg, zimowe utrzymanie)