Referat Środowiska i Dróg
5 lutego 2019

 

Alina Kaleta – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 81

Aneta Hnatyszak, tel. 76 836 55 58 (utrzymywanie czystości i porządku w gminie, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, ochrona środowiska, )

Beata Frąckowiak, tel. 76 836 55 58 (wycinka drzew, melioracje, opieka nad zwierzętami)

Agnieszka Jania-Reńska, tel. 76 836 55 66 (decyzje środowiskowe, utrzymanie czystości i porządku w gminie, rolnictwo, edukacja ekologiczna)

Józef Piotrowski, tel. 76 836 55 66 (naprawa i remonty dróg, uzgodnienia drogowe, zimowe utrzymanie dróg, przystanki, oświetlenie)