Sesja z dnia 07 września 2022 r.
15 września 2022

Uchwała Nr LVIII/428/2022 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/429/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LVIII/430/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2022 rok

Uchwała Nr LVIII/431/2022 – w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży

Uchwała Nr LVIII/432/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice

Uchwała Nr LVIII/433/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodziec Mały

Uchwała Nr LVIII/434/2022 – w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działek nr 439/3 i 439/5
w Serbach

Uchwała Nr LVIII/435/2022 – w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu garażu położonego przy ul. Rudnowskiej 109 w Głogowie

Uchwała Nr LVIII/436/2022 – w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych w części obrębu Borek – Zabornia oraz terenu rekreacyjnego w m. Borek

Uchwała Nr LVIII/437/2022 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gm. Głogów – cz.III.

Protokoły z głosowania z LVIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 07 września 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00