PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI
29 sierpnia 2019

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Gmina Głogów ogłasza informację o:

1.      podstawowej kwocie dotacji obliczonej na 1 stycznia 2019 roku- 1.022,27 zł miesięcznie na dziecko

2.      statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2018 r.- 43

3.      Statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- 0

4.      Statystycznej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych- 0

Powyższe dane stanowią podstawę do wyliczenia dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (niepublicznych punktów przedszkolnych) działających na terenie Gminy Głogów.