Projekty UE

Gmina Głogów realizuje projekt pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Głogów” – konkurs grantowy w ramach projektu pn.: „E- Aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeszkolenie 108 mieszkańców gminy Głogów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz przekazanie 12 sztuk sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach.    Dofinansowanie projektu z UE: 60 480 zł...

25 listopada 2020

Rozpoczęcie naboru wniosków grantowych

Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega załącznik nr 3 (wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania) do Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego z dnia 1 lipca 2020 roku Dotychczasowy ww....

1 lipca 2020

Program ZDALNA SZKOŁA+ w realizacji ! Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki trafił do szkół Gminy Głogów

Sprzęt komputerowy nabyty przez Gminę Głogów za kwotę ok. 44 tyś zł, w dniu dzisiejszym trafił do szkół podstawowych w Serbach i Wilkowie! Zakup 16 laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem służącym do nauki, całkowicie...

20 maja 2020

SPRZĘT KOMPUTEROWY DO ZDALNEJ NAUKI TRAFIŁ DO SZKÓŁ!

Sprzęt komputerowy zakupiony przez Gminę Głogów za kwotę ok. 60 tyś zł w dniu dzisiejszym trafił do naszych szkół podstawowych! 20 laptopów,7 modemów lte oraz 7 tabletów wraz z akcesoriami całkowicie sfinansowane zostały z Programu...

24 kwietnia 2020

KONKURS GRANTOWY NA DOFINANASOWANIE WYMIANY WYSOKOOEMISYJNYCH ZRÓDEŁ CIEPŁA (PIECE) ROZSTRZYGNIĘTY

Uprzejmie informuję ,że  w dniu 6 grudnia  2019 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18  dotyczącego realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna...

11 grudnia 2019

Dofinansowanie projektu „Rozbudowa wraz z przebudową  Zespołu Szkół w miejscowości Serby” nr RPDS.07.01.01-02-0081/16-00

Umowa z dnia 18.07.2017 r. o dofinansowaniu projektu  „Rozbudowa wraz z przebudową  Zespołu Szkół w miejscowości Serby” nr RPDS.07.01.01-02-0081/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową...

18 lipca 2017
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00