KONKURS GRANTOWY NA DOFINANASOWANIE WYMIANY WYSOKOOEMISYJNYCH ZRÓDEŁ CIEPŁA (PIECE) ROZSTRZYGNIĘTY
11 grudnia 2019

Uprzejmie informuję ,że  w dniu 6 grudnia  2019 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18  dotyczącego realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach :

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.1 OSI

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

i ogłosiła, że  dofinansowanie przyznano na  realizację projektu pn.: Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”,  obejmujący swym zasięgiem teren Gminy Głogów, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla, Gminy Polkowice, Gminy Przemków, Gminy Radwanice, Gminy Żukowice i Miasta Głogów.

                             Informacja o terminie naboru wniosków o udzielenie grantu , formularz wniosku oraz instrukcja jego wypełniania przez  potencjalnych Grantobiorców,  zostaną zamieszczone na stronie  gminy, po spotkaniu w Polkowicach i  konferencji  Wójta Gminy Głogów z Prezydentem Miasta Głogów oraz Wójtami pozostałych Gmin biorących udział w projekcie.

                               Jednocześnie informujemy osoby , które wypełniły i złożyły w Urzędzie Gminy ankiety dot. Ograniczenia niskiej emisji kominowej – wymiana pieców w budynkach jednorodzinnych/wielorodzinnych  na terenie Gminy Głogów, że nie oznacza to automatycznego otrzymania grantu.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00