Rozpoczęcie naboru wniosków grantowych
1 lipca 2020

Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega załącznik nr 3 (wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania) do Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego z dnia 1 lipca 2020 roku

Dotychczasowy ww. dokument otrzymuje brzmienie: Wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania – wersja obowiązująca od 1 września 2020r.

Zmiana dotyczy punktu 4.10 Wniosku o udzielenie grantu, w którym dodany zostaje zapis: przeprowadzono ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (w przypadku budynku, – ów objętych wsparciem ocieplone muszą być wszystkie jego/ ich ściany, w przypadku mieszkań objętych wsparciem muszą być ocieplone wszystkie ściany budynku, -ów, w których są zlokalizowane lub wszystkie ściany wokół tych mieszkań).

Jednocześnie informujemy, że Grantobiorcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie grantu do dnia 31 sierpnia 2020 roku, na etapie oceny formalnej tych wniosków będą wzywani do uzupełnienia – przedłożenia oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu wymienionego wyżej kryterium merytorycznego punktowego – Elementy termomodernizacyjne.

Pozostałe treści Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego nie ulegają zmianie.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020r. od godziny 12.00, Gmina Głogów rozpoczyna nabór wniosków w  ramach Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji. Nabór prowadzony będzie  przez 3 miesiące i zostanie zakończony z dniem 30 września. Istnieje możliwość jego przedłużenia. Formularz wniosku o udzielenie grantu wraz z instrukcją jego wypełniania oraz inne dokumenty dotyczące Programu udostępnione zostały w załączeniu. Dostępne są również na stronie internetowej. Link do strony to :

   https://gminaglogow.pl/category/dofinansowanie-na-wymiane-zrodla-ciepla/                          

Dokumenty można także pobrać w Urzędzie Gminy.

W Urzędzie Gminy prowadzony będzie punkt kontaktowy, pokój 322A-B, IIIp. Funkcjonować on będzie w następujących dniach :   

 Poniedziałek – godz. 10-13                                                                           

 Środa – godz. 10-14                                                                                        

 Piątek – godz. 10-13

W/w punkt obsługiwać będą Panie : Aneta Hnatyszak i Agnieszka Biegas. Prosimy o kontaktowanie się z nimi (zarówno telefonicznie – 76/ 836 55 68 i 76/836 55 57, jak i osobiście) w wyznaczonych godzinach. Informacje można także uzyskać w pokoju 225 (II p.) oraz pokoju 309 (III p.)

Prosimy również o zgłaszanie faktu, iż zamówili Państwo wykonanie audytu uproszczonego (tylko audytorzy z listy zamieszczonej w ogłoszeniu o naborze będą brani pod uwagę ), w terminie do godz. 15:00 dnia 15 września 2020 r. w formie wiadomości e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00