Dofinansowanie projektu „Rozbudowa wraz z przebudową  Zespołu Szkół w miejscowości Serby” nr RPDS.07.01.01-02-0081/16-00
logo
18 lipca 2017

Umowa z dnia 18.07.2017 r. o dofinansowaniu projektu

 „Rozbudowa wraz z przebudową  Zespołu Szkół w miejscowości Serby”

nr RPDS.07.01.01-02-0081/16-00

w ramach

Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”

Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”

Poddziałania nr 7.1.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

– konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

logo
logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00