Sesja z dnia 29 grudnia 2022 r.
4 stycznia 2023

Uchwała Nr LXV/467/2022 – w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXV/468/2022 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/469/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXV/470/2022 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2022 rok

Uchwała Nr LXV/471/2022 – w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Uchwała Nr LXV/472/2022 – w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2023

Uchwała Nr LXV/473/2022 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głogów na lata 2023- 2025

Uchwała Nr LXV/474/2022 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów – cz. III

Uchwała Nr LXV/475/2022 – w sprawie w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządzania odcinkami dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”

Uchwała Nr LXV/476/2022 – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/477/2022 – w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/478/2022 – w sprawie nadania ulicy w miejscowości Bytnik

Protokoły z głosowania z LXV Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00