Sesja z dnia 28 grudnia 2023 r.
4 stycznia 2024

Uchwała Nr LXXXII/575/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXXII/576/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXXXII/577/2023 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Uchwała Nr LXXXII/578/2023 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Głogów”;

Uchwała Nr LXXXII/579/2023 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wysokie osiągnięcia edukacyjne dla uczniów Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXXII/580/2023 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2031

Uchwała Nr LXXXII/581/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kolejnej części obrębu Serby, gm. Głogów

Uchwała Nr LXXXII/582/2023 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych położonych przy ul. Tęczowej 68 w Ruszowicach

Uchwała Nr LXXXII/583/2023 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 183 w Przedmościu

Uchwała Nr LXXXII/584/2023 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 68/3 w Krzekotowie

Uchwała Nr LXXXII/585/2023 w sprawie przyjęcia planu  pracy Rady Gminy Głogów na rok 2024

Uchwała Nr LXXXII/586/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji na rok 2024

Protokoły z głosowania z LXXXII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 28 grudnia 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00