Sesja z dnia 24 marca 2020 r.
26 marca 2020

Uchwała Nr  XX/156/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok

Uchwała Nr XX/157/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr  XX/158/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego

Uchwała Nr XX/159/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Uchwała Nr XX/160/2020 w sprawie organizacji wyborów sołtysa wsi Zabornia oraz Wilków

Uchwała Nr XX/161/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

Uchwała Nr XV/162/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze

Uchwała Nr XX/163/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Serby

Uchwała Nr XX/164/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia

Uchwała Nr XX/165/2020 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych położonych przy ul. Tęczowej 68 w Ruszowicach

Uchwała Nr XX/166/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Przedmoście

Uchwała Nr XX/167/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby

Uchwała Nr XX/168/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2020 roku

Uchwała Nr XX/169/2020 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach” oraz nadania mu statutu

Protokoły głosowań z XX Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 24 marca 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00