Sesja z dnia 24 maja 2023 r.
31 maja 2023

Uchwała Nr LXXI/517/2023 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

Uchwała Nr LXXI/516/2023 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

Uchwała Nr LXXI/515/2023 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

Uchwała Nr LXXI/514/2023 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borek

Uchwała Nr LXXI/513/2023 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze

Uchwała Nr LXXI/512/2023 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze

Uchwała Nr LXXI/511/2023 – w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/498/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części obrębu Ruszowice cz. IV

Uchwała Nr LXXI/510/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Turów

Uchwała Nr LXXI/509/2023 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Głogów

Uchwała Nr LXXI/508/2023 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXXI/507/2023 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Protokoły z głosowania z LXXI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 24 maja 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00