OGŁOSZENIE
26 listopada 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. Projekt Programu określa cele, kierunki działania
w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 7 grudnia 2020 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Głogów na temat projektu Programu, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy związane z przemocą w rodzinie i możliwości ich rozwiązania.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia i zgłoszenie konkretnych propozycji zmian w treści Programu.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: [email protected] lub
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
    w Rodzinie na lata 2021-2025”. , na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar  Gminy Głogów.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00