Zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach społecznych
8 grudnia 2021

Gmina Głogów zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2022„. Projekt Programu określa cele, kierunki działania w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 14 grudnia 2021 r.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Gminy Głogów na temat projektu Programu, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy związane z problemem uzależnień.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia i zgłoszenie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Programu.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące.

Wypełniony formularz należy odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: [email protected] lub
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: Konsultacje społeczne „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2022″. , na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar  Gminy Głogów.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00