Sesja z dnia 8 września 2021 r.
15 września 2021

Uchwała Nr XLI/306/2021 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XLI/307/2021 – w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XLI/308/2021 – w sprawie ustalenia kierunków działań dla Wójta Gminy Głogów polegających na przystąpieniu do „Głogowskiego Klastra Energii”

Uchwała Nr XLI/309/2021 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu  Turów

Uchwała Nr XLI/310/2021 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 474, 475,476, 477, 478 oraz części działki nr 453 w obrębie Ruszowice, gm. Głogów

Uchwała Nr XLI/311/2021 – w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych w części obrębu Borek-Zabornia oraz terenu rekreacyjnego w m. Borek

Uchwała Nr XLI/312/2021 – w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głogów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XLI/313/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Borek

Uchwała Nr XLI/314/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Bytnik

Uchwała Nr XLI/315/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Grodziec Mały

Uchwała Nr XLI/316/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Klucze

Uchwała Nr XLI/317/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Krzekotów

Uchwała Nr XLI/318/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Przedmoście

Uchwała Nr XLI/319/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Ruszowice

Uchwała Nr XLI/320/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Serby

Uchwała Nr XLI/321/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Stare Serby

Uchwała Nr XLI/322/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Szczyglice

Uchwała Nr XLI/323/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Turów

Uchwała Nr XLI/324/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Wilków

Uchwała Nr XLI/325/2021 – w sprawie ustalenia statutu sołectwa Zabornia

Protokoły głosowań z XLI Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 8 września 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00