Sesja z dnia 30 marca 2021 r.
1 kwietnia 2021

Uchwała Nr XXXIV/270/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XXXIV/271/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV/272/2021 w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki nr 68/3 w  Krzekotowie

Uchwała Nr XXXIV/273/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                               dla części obrębu Szczyglice, gm. Głogów

Uchwała Nr XXXIV/274/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów – cz. III

Uchwała Nr XXXIV/275/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2021 roku

Protokoły głosowań z XXXIV Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2021 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00