Sesja z dnia 28 października 2020 r.
2 listopada 2020

Uchwała Nr  XXVII/209/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok

Uchwała Nr  XXVII/210/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXVII/211/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXVII/212/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr  XXVII/213/2020 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr  XXVII/214/2020 w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Uchwała Nr  XXVII/215/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr  XXVII/216/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Głogów na lata 2020-2023

Uchwała Nr  XXVII/217/2020 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Łęgi Głogowskie” w części działki nr 535, obręb Grodziec Mały

Uchwała Nr  XXVII/218/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Głogów działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

Uchwała Nr  XXVII/219/2020 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”

Uchwała Nr  XXVII/220/2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów

Protokoły głosowań z XXVII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 28 października 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00