Sesja z dnia 24 czerwca 2020 r.
1 lipca 2020

Uchwała Nr  XXII/182/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów wotum zaufania

Uchwała Nr  XXII/183/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

Uchwała Nr  XXII/184/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogów za 2019 rok

Uchwała Nr  XXII/185/2020 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2020 rok

Uchwała Nr  XXII/186/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2020 rok

Uchwała Nr  XXII/187/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXII/188/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na obszarze Gminy Głogów

Uchwała Nr  XXII/189/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV/112/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała Nr  XXII/190/2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice

Uchwała Nr  XXII/191/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głogów na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr  XXII/192/2020 w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków

Uchwała Nr  XXII/193/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głogów nr XXI/172/2020 z dnia 14.05.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Protokoły głosowań z XXII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 24 czerwca 2020 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00