Sesja z dnia 22 lutego 2022 r.
24 lutego 2022

Uchwała Nr L/380/2022 – w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice
gminy  Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego  „Głogów Głęboki Przemysłowy” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr  ewid.   89/4 oraz 90/1 położonych w obrębie Ruszowice gmina Głogów

Uchwała Nr L/379/2022 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Przedmoście

Uchwała Nr L/378/2022 – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia

Uchwała Nr L/377/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Głogów a Gminą Miejską Głogów na powierzenie Gminie Miejskiej Głogów realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr L/376/2022 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogów w 2022 r.

Protokoły głosowania z L Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 22 lutego 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00