Sesja z dnia 20 września 2023 r.
25 września 2023

Uchwała Nr LXXVII/535/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXVII/536/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXXVII/537/2023 w sprawie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXVII/538/2023 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Głogowskiego Klastra Energii

Uchwała Nr LXXVII/539/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy Limonkowej w miejscowości Ruszowice

Uchwała Nr LXXVII/540/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przyjętego uchwałą Rady gminy Głogów nr XXXVIII/260/2021 z dnia 10.03.2021 r

Uchwała Nr LXXVII/541/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przyjętego uchwałą Rady Gminy Głogów nr XXXVIII/297/2021 z dnia 29.06.2021 r

Uchwała Nr LXXVII/542/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wilków

https://gminaglogow.pl/wp-content/uploads/2023/10/rysunek_plan_wilkow_gmina_glogow_2023_09_04_geotiff_2176.tif

Protokoły z głosowania z LXXVII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 20 września 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00