Sesja z dnia 19 stycznia 2022 r.
21 stycznia 2022

Uchwała Nr XLVIII/368/2022 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr XLVIII/369/2022 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogów w 2022 r.;

Uchwała Nr XLVIII/370/2022 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu  Szczyglice, gm. Głogów

Uchwała Nr XLVIII/371/2022 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Serby

Uchwała Nr XLVIII/372/2022 – w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głogów
oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XLVIII/373/2022 – w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII/374/2022 – w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów

Protokoły głosowań z XLVIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 19 stycznia 2022 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00