Sesja z dnia 18 października 2023 r.
27 października 2023

Uchwała Nr LXXVIII/543/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Uchwała Nr LXXVIII/544/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2023 rok

Uchwała Nr LXXVIII/545/2023 w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr LXXVIII/546/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania nieruchomości gminnych na czas nieoznaczony z klubami sportowymi oraz ochotniczymi strażami pożarniczymi z terenu gminy Głogów

Uchwała Nr LXXVIII/547/2023 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głogów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr LXXVIII/548/2023 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  miejscowości Turów

Uchwała Nr LXXVIII/549/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły

Protokoły z głosowania z LXXVIII Sesji Rady Gminy Głogów z dnia 18 października 2023 r.

logo

Gmina Głogów

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Głogów

Kontakt

Adres:ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Telefon:(76) 836-55-55
Telefon/Fax:(76) 836-55-67
E-mail:[email protected]
NIP:693-10-13-775
REGON:000536686
KONTO BANKOWE: 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 17:00
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 14:00